Denne side er for medlemmer af Dansk Samling.
Her kan medlemmer logge ind, og kontrollere/rette deres medlemsoplysninger.
 

Indsamling af data

Ved indmeldelse i Dansk Samling giver du samtykke til, at Dansk Samling registrerer de oplysninger, som du angiver ved tilmeldingen samt til videregivelse jf. punktet “oplysningerne”.
Vi registrerer således din e-mailadresse og dit fulde navn.

Formålet med indsamlingen

Oplysningerne anvendes til intern kontrol og til at udsende e-mails, sms og breve.

Oplysningerne

Oplysningerne indsamles alene til internt brug og opbevares på en sikret server, hvortil kun den dataansvarlige og dennes befuldmægtigede har adgang.
Oplysningerne hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjemand. Opfyldelse af forpligtelser over for dig kan nødvendiggøre videregivelse af oplysninger til tredjemand fx hvis du bestiller en ydelse via det udsendte nyhedsbrev. samarbejdspartnere, der får adgang til dine oplysninger, har ikke lov til at bruge dem til andet end at Dansk Samling i at efterkomme dine forespørgsler. Oplysningerne slettes, hvis du framelder dig.

Dine rettigheder

Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger følger af lov om behandling af personoplysninger.

Du har ret til at få at vide, hvad vi har registreret om dig (indsigtsret). Du har også ret til at gøre indsigelse imod vores registrering. Du har endvidere ret til berigtigelse, sletning og blokering. Du kan endvidere tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler oplysninger om dig. Læs mere på www.datatilsynet.dk

Dansk Samling er endvidere underlagt markedsføringsloven, herunder reglerne om god markedsføringsskik.

Adresse og kontakt på dataansvarlig for medlemsadministration.
Dansk Samling
medlemsadministration@dksamling.dk